MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Phóng sự: Đổi mới sinh hoạt đảng ở cơ sở là động lực phát triển

  00:15 Khám phá Việt Nam: Núi dài Năm GIếng

  00:30 Thông điệp từ quá khứ: Từ Đạo Hạnh

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Tạp chí âm nhạc

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Tòa tuyên án: Hôi của

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện: Khi đàn chim trở về - Tập 23

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới: Khám phá đại dương - Phần 2: Những bí ẩn của đại dương

  05:00 Chào cờ

  05:10 Đại đoàn kết: Nâng cao vai trò của công tác Mặt trận Tổ quốc ở xã, phường, thị trấn

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Phim tài liệu: Một dòng sông - một con đường - Tập 5

  08:05 Câu chuyện văn hóa: Quảng Nam - kinh nghiệm bảo tồn di sản và phát triển du lịch

  08:30 Tác phẩm mới: Mười đóa sen thơm

  08:45 Khám phá Việt Nam: Tư tưởng tiến bộ của Trường Dục Thanh

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Công nghệ - Đời sống: Gặp gỡ Việt Nam – Khoa học nhìn ra thế giới

  10:00 Thời sự 10h

  10:10 Tài chính - Tiêu dùng

  10:30 Văn học nghệ thuật: Độc đáo đờn ghi ta phím lõm

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:35 Tài chính - Kinh doanh

  13:05 Phim truyện: Chính nghĩa - Tập 14

  14:00 Thời sự 13h

  14:15 Phim cuối tuần: Duy nhất

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Vì người nghèo Tròn một vòng tay

  16:30 Sinh ra từ làng Làm giàu từ "Vàng trắng"

  17:00 Thời sự quốc tế 17h

  17:10 Khuyến công

  17:25 Phóng sự Người đồng hành

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:42 Thể thao 24/7

  20:10 Giai điệu tự hào Tên anh đã thành tên đất nước

  22:10 Tài chính - Kinh doanh

  22:35 Phóng sự: Những ngôi sao vũ trụ

  23:00 VTV kết nối

  23:15 Thời sự 23h

  23:40 Thế giới 24h chuyển độngKết nối với MyTV