MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thời sự 0h

  00:10 Tài chính - Kinh doanh

  00:30 Phim tài liệu

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Đối thoại chính sách Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Câu chuyện văn hóa Dần đưa Xoan thoát khỏi danh sách di sản cần được bảo vệ khẩn cấp

  02:45 Tác phẩm mới Xuân quê hương

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện Mưa bóng mây - Tập 16

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới Công viên bốn mùa - Phần 3 : Công viên Pacific Rim, Canada

  05:00 Chào cờ

  05:10 Vì cộng đồng Chia sẻ tình người

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Trang địa phương

  07:30 Văn học nghệ thuật

  08:05 Môi trường Xã hội hóa thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

  08:30 Tạp chí Kinh tế cuối tuần

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Sự kiện và bình luận

  10:00 Phim tài liệu Cánh bay trên biển

  10:30 VTV kết nối

  10:45 Cổng làng tự truyện

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:35 Nông thôn mới Cá ngừ và chiến lược thủy sản

  13:05 Phim truyện Tùy Đường anh hùng - Tập 55

  14:00 Thời sự 14h

  14:15 Tác phẩm mới

  14:30 Dân ca nhạc cổ

  15:00 Văn hoá Công an nhân dân Bà nội 2 chung

  15:30 Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân Doanh nghiệp chế biến gỗ với thị trường nội địa

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Cây cao bóng cả Đống nghề vẫn sống

  16:30 MV ca nhạc

  17:00 Thời sự quốc tế 17h

  17:10 Khám phá Việt Nam Tục rước người ở Hà Nam

  17:25 Con đường thuốc Việt

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:42 Thể thao 24/7

  20:10 Truyền hình trực tiếp Về miền quan họ 2015

  21:40 VTV đặc biệt MH370 - Hành trình chưa kết thúc

  22:30 Tạp chí âm nhạc

  23:25 Thời sự 23h

  23:45 Tác phẩm mớiKết nối với MyTV