MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 PHÓNG SỰ : Ý ĐẢNG LÒNG DÂN TẠO NÊN SỨC BẬT Ở MỘT ĐẢNG BỘ

  00:15 KHÁM PHÁ VIỆT NAM

  00:30 SẮC MÀU VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

  01:00 THỜI SỰ 1H

  01:10 CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG"MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP - LỰA CHỌN GIẢI PHÁP TỐI ƯU" (PHẦN 2)

  02:00 THỜI SỰ 2H

  02:10 KHÔNG GIAN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

  03:00 THỜI SỰ 3H

  03:10 LÀNG VIỆT : LÀNG VIỆT TẠI LÝ SƠN

  04:00 THỜI SỰ 4H

  04:10 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

  05:00 CHÀO CỜ

  05:10 LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN : NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG LỊCH SỬ CÁCH MẠNG

  05:30 CHÀO BUỔI SÁNG

  07:00 TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP : MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH 70 NĂM

  09:00 THỜI SỰ 9H

  09:30 PHIM TÀI LIỆU : TÌNH YÊU DÂN CA TRONG TRÁI TIM HỒ CHỦ TỊCH

  10:00 THỜI SỰ 10H

  10:10 VTV ĐẶC BIỆT : KHÁT VỌNG BÌNH YÊN

  11:00 THỜI SỰ 11H

  11:15 CHUYỂN ĐỘNG 24H

  12:00 THỜI SỰ 12H

  12:35 PHÓNG SỰ : TỪ THÍ ĐIỂM TRỞ THÀNH CHỦ TRƯƠNG CHUNG

  13:05 PHIM TRUYỆN

  14:00 THỜI SỰ 14H

  14:10 VTV ĐẶC BIỆT : HỒ CHÍ MINH - BÀI CA TỰ DO

  15:00 TẾT ĐỘC LẬP

  16:30 TẠP CHÍ DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN : NHỮNG BƯỚC TIẾN DÀI Ở VÙNG CHIẾN KHU CÁCH MẠNG

  17:00 THỜI SỰ QUỐC TẾ 17H

  17:10 KHUYẾN CÔNG

  17:25 VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ

  17:45 CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY

  18:30 CHUYỂN ĐỘNG 24H

  19:00 THỜI SỰ 19H

  19:42 THỂ THAO 24/7

  20:04 TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP : CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT KỶ NIỆM 2-9

  22:00 PHIM TÀI LIỆU : 70 NĂM NIỀM TIN VÀ ÁNH SÁNG - TẬP 2

  22:25 PHÓNG SỰ : BÁC HỒ VỚI PHÁT TRIỂN THỦY LỢI

  22:35 ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH

  23:15 THỜI SỰ 23H

  23:40 THẾ GIỚI 24H CHUYỂN ĐỘNG

  23:59Kết nối với MyTV