MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thế giới 24h chuyển động

  00:20 Phóng sự

  00:30 Phim tài liệu Huyền thoại tàu không số - Tập 4

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Lục lạc vàng Xã Dân Tiến, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Tạp chí âm nhạc Số 4

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện Mưa bóng mây - Tập 23

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới Những ngành khoa học tiên phong - Phần 16 : Graphene - chất liệu mơ ước

  05:00 Chào cờ

  05:10 Đại đoàn kết Rà soát chính sách với người có công

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Phim tài liệu Đà Nẵng - Đất lành chim đậu

  08:05 Câu chuyện văn hóa Báo động lối sống văn hóa ứng xử của một bộ phận thanh niên

  08:30 Tác phẩm mới

  08:45 Cổng làng tự truyện Âm vang đất mẹ

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Công nghệ - Đời sống Nghiên cứu theo đơn đặt hàng

  10:00 Thời sự 10h

  10:15 Phóng sự

  10:30 Văn học nghệ thuật Sau những nốt lặng

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:35 Tài chính - Kinh doanh

  13:05 Phim truyện 24 giờ - Phần 2 - Tập 15

  14:00 Thời sự 14h

  14:15 Phim cuối tuần Kagemusha hay người đóng thế - Phần 1

  15:30 Phim tài liệuNgười ở lại

  16:00 Thời sự 16

  16:15 Vì người nghèo Thoát nghèo bền vững từ mô hình chăn nuôi ở Đồng Nai

  16:30 Sinh ra từ làng

  17:00 Thời sự quốc tế 17

  17:10 Phóng sự

  17:25 Phóng sự 5 năm Hội hữu nghị Việt - Nhật

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:42 Thể thao 24/7

  20:10 Giai điệu tự hào Đất nước lời ru

  22:10 Tài chính - Kinh doanh

  22:30 Phim tài liệu Tây Nguyên khô hạn

  23:00 Tác phẩm mới

  23:15 Thời sự 23h

  23:45 Ký sự Xuôi dòng Đồng Nai - Tập 11 : Nơi triệu năm tuổi đáKết nối với MyTV