MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Tin tức

  00:10 Tài chính - Kinh doanh

  00:30 Phim tài liệu - Việt Bắc gió ngàn - Tập 2 : Nơi dựng nước và giữ nước

  01:00 Tin tức

  01:10 Chuyện đương thời - Xây dựng nền kinh tế tự chủ hơn - Giải pháp nào cho Việt Nam?

  02:00 Tin tức

  02:10 Không gian văn hóa nghệ thuật - Các tác phẩm ảnh Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

  03:00 Tin tức

  03:10 Phim truyện - Bánh đúc có xương - Tập 12

  04:00 Tin tức

  04:10 Khám phá thế giới

  05:00 Chào cờ

  05:10 Lao động và công đoàn - Thay đổi trong đóng và hưởng BHXH

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:20 S - Việt Nam

  07:30 Phóng sự - Lời thề giữ đảo

  07:45 Khám phá Việt Nam - Tú Làn - Mạo hiểm và khám phá

  08:00 Tin tức

  08:05 Tạp chí âm nhạc - Số 3

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Đảng trong cuộc sống hôm nay - Đổi mới doanh nghiệp và vấn đề đặt ra với các cấp ủy

  10:00 Tin tức 10h

  10:15 Tài chính - Kinh doanh

  10:45 Vì cộng đồng

  11:00 Tin tức

  11:05 Thế giới góc nhìn

  11:30 Vì sự tiến bộ phụ nữ - Chuyện chị Tân

  11:45 Điểm hẹn văn hóa

  11:55 Thời tiết nông vụ

  12:00 Thời sự 12h

  12:35 Tài chính - Kinh doanh

  13:00 Tin tức

  13:05 Phim truyện - 24 giờ - Tập 51

  14:00 Tin tức 14h

  14:15 Không gian văn hóa nghệ thuật - Các tác phẩm ảnh Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

  15:00 Vietnam Discovery - Chè San Tuyết Hà Giang - món quà của núi

  15:30 Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân - Kỳ tài Xứ Thanh

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Thanh niên - Hướng tới Giải thưởng Sao đỏ

  16:30 Tạp chí Dân tộc và phát triển - Xây dựng thiết chế dòng họ tự quản vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  17:00 Tin quốc tế

  17:15 Vì sự tiến bộ phụ nữ - Chuyện chị Tân

  17:30 Khuyến công

  17:40 Tài chính - Tiêu dùng

  18:00 Tin tức

  18:05 Cuộc sống thường ngày

  18:47 S - Việt Nam

  18:52 Khoảnh khắc thường ngày

  19:00 Thời sự

  20:05 Phim tài liệu - Không thể chia cắt

  20:33 Danh ngôn và cuộc sống

  20:35 Phim truyện - Bánh đúc có xương - Tập 13

  21:30 Tài chính - Kinh doanh

  21:55 Ký ức Việt Nam

  22:00 Thế giới trong ngày

  22:15 Phóng sự - Dự án muối Xát muối vào lòng dân - Phần 1

  22:30 Đối thoại chính sách

  23:15 Bản tin

  23:35 5 phút Thể thao

  23:40 Mỗi ngày 1 cuốn sách

  23:45 Ký sự - Khám phá Việt Nam : Tú Làn - Mạo hiểm và khám pháKết nối với MyTV