MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thời sự 0h

  00:15 Phát huy vai trò của mặt trận : Giám sát tiền hỗ trợ thiên tai

  00:30 Thế giới góc nhìn

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật : Sự lớn mạnh của nghệ thuật đương đại

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Phim truyện : Gia tộc họ Mạnh - Tập 24

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện : Chiều ngang qua phố cũ - Tập 2

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới : Sông ngòi và sự sống - Tập 3 : Sông Mississippi

  05:00 Chào cờ

  05:10 Phát huy vai trò của mặt trận : Giám sát tiền hỗ trợ thiên tai

  05:25 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Phóng sự : Người giữ rạn trào

  07:45 Nẻo về nguồn cội : Kho tàng Páo Dung ở Hà Giang

  08:05 Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật : Sự lớn mạnh của nghệ thuật đương đại

  08:45 V - Việt Nam

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Công nghệ - Đời sống : Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ngân hàng

  10:00 Thời sự 10h

  10:10 Tài chính - Tiêu dùng

  10:30 Văn học nghệ thuật

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:40 Tài chính - Kinh doanh

  13:00 Hành trình 24h

  13:10 Phim truyện : Gia tộc họ Mạnh - Tập 25

  14:00 Thời sự 14h

  14:15 Hành trình di sản : Thuận Thành - một thoáng Luy Lâu

  15:00 Sáng tạo khởi nghiệp

  15:45 Vì cộng đồng : Những tấm lòng cao cả

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Cựu chiến binh Việt Nam

  16:30 Sinh ra từ làng

  17:00 Thế giới kết nối

  17:20 Chuyện nhà nông với nông nghiệp

  17:35 Hành trình 24h

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:40 Thể thao 24/7

  20:00 S - Việt Nam : Hồng sấy Đà Lạt

  20:15 Truyền hình trực tiếp : Giữ cho cuộc sống bình yên

  21:45 Tài chính - Kinh doanh

  22:15 Vấn đề hôm nay

  22:35 Thời sự 22h30

  22:50 60 phút mở

  23:30 Thế giới 24h chuyển động

  23:55 Suối nguồn yêu thương : Đi tìm hạnh phúcKết nối với MyTV