MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 PHÓNG SỰ

  00:15 KHÁM PHÁ VIỆT NAM

  00:30 SẮC MÀU VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

  01:00 THỜI SỰ 1H

  01:10 VTV KẾT NỐI: GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI LÀM PHIM TRUYỀN HÌNH ĐẦU TIÊN CỦA VTV

  01:30 NÔNG THÔN MỚI

  02:00 THỜI SỰ 2H

  02:10 TÁC PHẨM MỚI

  02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT

  03:00 THỜI SỰ 3H

  03:10 TALK VIETNAM

  04:00 THỜI SỰ 4H

  04:10 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

  05:00 CHÀO CỜ

  05:10 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: TIẾP TỤC THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI

  05:30 CHÀO BUỔI SÁNG

  07:00 TÀI CHÍNH - KINH DOANH

  07:30 KÝ SỰ: BẢN TRƯỜNG CA DỰNG NƯỚC - TẬP 12

  07:45 KHÁM PHÁ VIỆT NAM

  08:05 LÀNG VIỆT: LÀNG VIỆT TẠI LÝ SƠN

  08:45 THANH NIÊN: TỰ HÀO TỔ QUỐC TÔI

  09:00 THỜI SỰ 9H

  09:30 PHIM TÀI LIỆU: SỨC SỐNG LAHABANA

  10:00 THỜI SỰ 10H

  10:10 TÀI CHÍNH - TIÊU DÙNG

  10:30 TRANG ĐỊA PHƯƠNG

  11:00 THỜI SỰ 11H

  11:15 CHUYỂN ĐỘNG 24H

  12:00 THỜI SỰ 12H

  12:35 TÀI CHÍNH - KINH DOANH

  13:05 PHIM TRUYỆN

  14:00 THỜI SỰ 14H

  14:15 TALK VIETNAM

  15:00 PHIM TÀI LIỆU: SỨ MỆNH LỊCH SỬ

  16:00 THỜI SỰ 16H

  16:15 TRUYỀN HÌNH CÔNG THƯƠNG: EVFTA MỘT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO TOÀN DIỆN.

  16:30 CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ CUỘC SỐNG: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC HỘI NHẬP

  17:00 THỜI SỰ QUỐC TẾ 17H

  17:10 KHUYẾN CÔNG

  17:25 LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN: NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG LỊCH SỬ CÁCH MẠNG

  17:45 CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY

  18:30 CHUYỂN ĐỘNG 24H

  19:00 THỜI SỰ 19H

  19:42 THỂ THAO 24/7

  20:05 VTV ĐẶC BIỆT: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - DẤU ẤN THỜI ĐẠI

  21:05 PHIM TÀI LIỆU: 70 NĂM NIỀM TIN VÀ ÁNH SÁNG - TẬP 1

  21:34 TÀI CHÍNH - KINH DOANH

  22:00 VẤN ĐỀ HÔM NAY

  22:25 PHÓNG SỰ: Ý ĐẢNG LÒNG DÂN TẠO NÊN SỨC BẬT Ở MỘT ĐẢNG BỘ

  22:35 KHÔNG GIAN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

  23:15 THỜI SỰ 23H

  23:40 THẾ GIỚI 24H CHUYỂN ĐỘNG

  23:59Kết nối với MyTV