MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thế giới 24h chuyển động

  00:20 Phóng sự

  00:30 Phim tài liệu: Trên đường chiến thắng - Tập 3: Ở nơi đường Trường Sơn đi qua

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Lục lạc vàng: Xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Tạp chí âm nhạc

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện: Khi đàn chim trở về - Tập 1

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới: Những câu chuyện của Pytha và Gora - Phần

  05:00 Chào cờ

  05:10 Phóng sự: Kè chắn sóng và khát vọng chinh phục biển

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Phim tài liệu: Trên đường chiến thắng - Tập 4: Hậu phương tiếp tế

  08:05 Câu chuyện văn hóa: Sách rác núp bóng ngôn tình và giải pháp

  08:30 Tác phẩm mới

  08:45 Cổng làng tự truyện Làng áo dài Trạch Xá

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Công nghệ - Đời sống: Vai trò phản biện khoa học

  10:00 Thời sự 10h

  10:10 Tài chính - Tiêu dùng

  10:30 Văn học nghệ thuật: Những khoảng trời của Trần Đăng Khoa

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:35 Tài chính - Kinh doanh

  13:05 Phim truyện: 24 giờ - Phần 2 - Tập 77

  14:00 Thời sự 14h

  14:15 Phim cuối tuần: Thoát hiểm

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Vì người nghèo Xóa nghèo ở vùng cát

  16:30 Sinh ra từ làng

  17:00 Thời sự quốc tế 17h

  17:10 Khuyến công

  17:24 Phóng sự

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:42 Thể thao 24/7

  20:10 Giai điệu tự hào

  22:09 Tài chính - Kinh doanh

  22:30 60 phút mở

  23:15 Thời sự 23h

  23:45 Ký sự: Xuôi dòng Đồng Nai - Tập 28: Một thoáng Trị AKết nối với MyTV