MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thế giới 24h chuyển động

  00:20 Phóng sự

  00:30 Phim tài liệu Huyền thoại tàu không số - Tập 8

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 VTV kết nối

  01:30 Thế giới góc nhìn

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Trở về từ ký ức

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện Mưa bóng mây - Tập 24

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới

  05:00 Chào cờ

  05:10 Vì sự tiến bộ phụ nữ Phụ nữ "3 đảm đang"

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Ký sự Ký ức chiến tranh - nhìn từ hai phía - Tập 5

  07:45 Khám phá Việt Nam Đầm Quyển Sơn

  08:05 Đối thoại chính sách

  08:45 Cổng làng tự truyện Giai điệu làng Chuồn

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Môi trường Giờ Trái đất với nỗ lực tiết kiệm năng lượng

  10:00 Thời sự 10h

  10:10 Bản tin Tiêu dùng

  10:30 Hội nhập

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:35 Tài chính - Kinh doanh

  13:05 Phim truyện 24 giờ - Phần 2 - Tập 21

  14:00 Thời sự 14h

  14:10 Giai điệu tự hào Đất nước lời ru

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Vì trẻ em Mạng lưới gia đình trẻ tự kỷ

  16:30 Ca nhạc

  17:00 Thời sự quốc tế 17h

  17:10 Phóng sự

  17:25 Đại đoàn kết Giám sát của MTTQ về môi trường làng nghề

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:42 Thể thao 24/7

  20:10 Vì an ninh Tổ quốc

  20:40 Phim truyện Mưa bóng mây - Tập 25

  21:35 Tài chính - Kinh doanh

  22:00 Vấn đề hôm nay

  22:35 Câu chuyện văn hóa

  23:00 VTV kết nối

  23:15 Thời sự 23h

  23:45 Ký sựKết nối với MyTV