MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thời sự

  00:15 Lao động và công đoàn

  00:30 Toàn cảnh thế giới

  01:00 Thời sự

  01:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật: Nghệ thuật Xiếc - rối, thách thức thời kỳ hội nhập

  02:00 Thời sự

  02:10 Phim truyện: Bão tố cuộc đời - Tập 13

  03:00 Thời sự

  03:10 Phim truyện: Đồng tiền quỷ ám - Tập 4

  04:00 Thời sự

  04:10 Khám phá thế giới: Nghi lễ trưởng thành - Phần 1

  05:00 Chào cờ

  05:10 Lao động và công đoàn

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Phim tài liệu nước ngoài

  08:05 Diễn đàn Văn học nghệ thuật

  08:45 Vì người nghèo: Hướng thoát nghèo

  09:00 Thời sự

  09:30 Đảng trong cuộc sống hôm nay: Lượng hóa tiêu chí đánh giá cán bộ

  09:50 VTV kết nối

  10:00 Thời sự

  10:10 Tài chính - Tiêu dùng

  10:30 Cửa sổ ASEAN

  11:00 Thời sự

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự

  12:40 Tài chính - Kinh doanh

  13:00 Hành trình 24h

  13:10 Phim truyện: Bão tố cuộc đời - Tập 14

  14:00 Thời sự

  14:15 Toà tuyên án

  15:00 Dân tộc và phát triển

  15:30 Doanh nhân và Hội nhập

  16:00 Thời sự

  16:15 Thanh niên: Khơi dậy đam mê khởi nghiệp trong thanh niên

  16:30 Hộp thư truyền hình: Bình Phước vẫn nhiều vụ KNTC kéo dài

  17:00 Thế giới kết nối

  17:20 Vì sự tiến bộ phụ nữ

  17:35 Hành trình 24h

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự

  19:42 Thể thao 24/7

  19:58 Điểm tin

  20:10 Truyền hình trực tiếp: Liên hoan thiếu nhi ASEAN

  21:40 Tài chính - Kinh doanh

  22:10 Vấn đề hôm nay

  22:30 Thời sự

  22:45 Đối thoại chính sách

  23:30 Thế giới 24h chuyển động

  23:55 Suối nguồn yêu thương: Cách nhìn cuộc sốngKết nối với MyTV