MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Phóng sự: Những vấn đề đặt ra trong thực hiện Công ước quốc tế về quyền người khuyết tật

  00:15 Ký sự: Xuôi dòng Đồng Nai - Tập 35

  00:30 Những mảnh ghép của cuộc sống

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Lục lạc vàng: Xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đăklăk

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Tạp chí âm nhạc

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện: Đối thủ kỳ phùng - Tập 27

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới: Những công việc của người Nhật Bản - Tập 4

  05:00 Chào cờ

  05:10 Đại đoàn kết: Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư

  05:30 Chào buổi sáng

  06:58 V - Việt Nam

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:25 S - Việt Nam

  07:30 Hoàng Thúc Hạo

  07:45 Ký sự: Huyền thoại Mo Ray

  08:00 Thời sự 8h

  08:05 Câu chuyện văn hóa

  08:30 Tác phẩm mới: Chiều mưa

  08:45 Khám phá Việt Nam: Vẻ đẹp đằng sau những miếng vải

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Xử lý vi phạm tiêu chuẩn hàng đóng gói

  10:00 Thời sự 10h

  10:10 Tài chính - Tiêu dùng

  10:30 Những cuộc đời song hành: Màu của hạnh phúc

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chiều

  12:00 Thời sự 12h

  12:35 Tài chính - Kinh doanh

  12:57 Thời tiết nông vụ

  13:00 Thời sự 13h

  13:05 Kiếp hồ điệp - Tập 13

  13:55 Mỗi ngày 1 cuốn sách

  14:00 Thời sự 14h

  14:15 Phim cuối tuần

  16:00 Thời sự 16h

  16:10 Sống đẹp: Giữ chữ tín trong công việc

  16:15 Vì người nghèo: Vì sao người dân không muốn thoát nghèo. Phần 2

  16:30 Sinh ra từ làng

  17:00 Thời sự quốc tế 17h

  17:10 Phóng sự

  17:25 Chuyện bây giờ mới kể

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:25 Khoảnh khắc thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:42 Thể thao 24/7

  20:05 S - Việt Nam

  20:10 Giai điệu tự hào

  22:09 Tài chính - Kinh doanh

  22:35 Phim tài liệu: Hiến ghép tạng Việt Nam

  23:15 Thời sự 23h

  23:35 Mỗi ngày 1 cuốn sách

  23:40 Thế giới 24h chuyển độngKết nối với MyTV