MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thế giới 24h chuyển động

  00:20 Phóng sự

  00:30 Phim tài liệu Bác Hồ với bạn bè Quốc tế - Tập 1

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Chìa khoá thành công Thay đổi để thích nghi

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện Sóng ngầm

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới

  05:00 Chào cờ

  05:10 Lao động và công đoàn Bảo hiểm thất nghiệp

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Phim tài liệu Bác Hồ với bạn bè Quốc tế - Tập 2

  08:05 Diễn đàn Văn học nghệ thuật

  08:45 Gương sáng trong cuộc sống

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Đảng trong cuộc sống hôm nay Lấy ý kiến nhân dân hoàn thiện báo cáo Chính trị

  10:00 Thời sự 10h

  10:10 Bản tin An toàn giao thông ngày

  10:30 Cửa sổ ASEAN

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:35 Tài chính - Kinh doanh

  13:05 Phim truyện 24 giờ - Phần 2 - Tập 55

  14:00 Thời sự 14h

  14:15 Toà tuyên án Số 2

  15:00 Phim tài liệu

  15:30 Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân Thành công từ tầm nhìn chiến lược

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Thanh niên Góp sức trẻ vì phong trào Đoàn cơ sở

  16:30 Tạp chí Dân tộc và phát triển

  17:00 Thời sự quốc tế 17h

  17:10 Khuyến công

  17:25 Vì sự tiến bộ phụ nữ

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:42 Thể thao 24/7

  20:10 Phim tài liệu Lớn lên trên đất kinh kỳ

  20:40 Phim truyện Mưa bóng mây - Tập 33

  21:35 Tài chính - Kinh doanh

  22:00 Vấn đề hôm nay

  22:35 Đối thoại chính sách

  23:15 Thời sự 23h

  23:45 Khám phá Việt NamKết nối với MyTV