MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Tin tức

  00:10 Tài chính - Kinh doanh

  00:30 Khám phá Việt Nam

  01:00 Tin tức

  01:10 VTV kết nối

  01:30 Cửa sổ ASEAN

  02:00 Tin tức

  02:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật Nghệ thuật múa rối và vấn đề gìn giữ bản sắc dân tộc

  03:00 Tin tức

  03:10 Phim truyện VNĐại ca U70 - Tập 6

  04:00 Tin tức

  04:10 Khám phá thế giới Khám phá nước Mỹ từ trên cao - Phần 2 : Bang Connecticut - Hoa Kỳ

  05:00 Chào cờ

  05:10 Vì sự tiến bộ phụ nữ

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Phóng sự Xã đảo trong lòng thành phố

  07:45 Khám phá Việt Nam Mạc Cửu - Người khai trấn Hà Tiên

  08:05 Đối thoại chính sách

  08:45 Cổng làng tự truyện Làng nghề khăn xếp duy nhất ở Miền Bắc

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Môi trường Ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp

  10:00 Tin tức 10h

  10:15 Phóng sự Thị trường bán lẻ Việt Nam trước sức ép cạnh tranh - Phần 1

  10:30 Danh nhân đất Việt Vị Bảng nhãn đất Hội Triều

  11:00 Tin tức

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:35 Tài chính - Kinh doanh

  13:05 Phim truyện Bác sĩ thú y Dolittle - Tập 5

  14:00 Tin tức 14h

  14:15 Sân khấu

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Vì trẻ em Bất cập - Không chấm điểm học sinh tiểu học

  16:30 Phim tài liệu nước ngoài

  17:00 Tin quốc tế

  17:15 Khuyến công

  17:30 Đại đoàn kết Luật Mặt trậnTổ quốc Việt Nam sửa đổi

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:42 Thể thao 24/7

  20:10 Vì an ninh Tổ quốc

  20:33 Danh ngôn và cuộc sống

  20:40 Phim truyện Bão qua làng - Tập 22

  21:35 Tài chính - Kinh doanh

  22:00 Thế giới trong ngày

  22:15 Phóng sự Thị trường bán lẻ Việt Nam trước sức ép cạnh tranh - Phần 2

  22:30 Câu chuyện văn hóa

  23:15 Bản tin

  23:45 Khám phá Việt Nam Mạc Cửu - Người khai trấn Hà TiênKết nối với MyTV