MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thời sự 0h

  00:15 Phát huy vai trò của mặt trận : Để Mặt trận thực hiện tốt quy chế giám sát phản biện

  00:30 Cửa sổ ASEAN

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật : Nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Phim truyện : Ngũ thử đại náo Đông Kinh

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện : Lựa chọn cuối cùng - Tập 14

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới : Những cỗ máy khổng lồ - Tập 11

  05:00 Chào cờ

  05:10 Phát huy vai trò của mặt trận : Để Mặt trận thực hiện tốt quy chế giám sát phản biện

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Ký sự : Bản trường ca dựng nước - Tập 10

  07:45 Tinh hoa nghề Việt : Chạm bạc Đồng Xâm

  08:05 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật : Nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý

  08:45 Khám phá Việt Nam : Hoa văn cuộc sống

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Công nghệ - Đời sống : Phát triển 4G

  10:00 Thời sự 10h

  10:10 Tài chính - Tiêu dùng

  10:30 Văn học nghệ thuật : Đam mê đồng hành

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự12h

  12:40 Tài chính - Kinh doanh

  13:00 Hành trình 24h

  13:10 Phim truyện : Ngũ thử đại náo Đông Kinh - Tập 2

  14:00 Thời sự 14h

  14:15 Tạp chí âm nhạc

  15:10 Danh nhân đất Việt : Vị tể tướng mẫu mực

  15:45 Vì cộng đồng : Chung tay phòng chống bệnh Lao

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Vì người nghèo

  16:30 Sinh ra từ làng

  17:00 Thế giới kết nối

  17:20 Chuyện nhà nông với nông nghiệp

  17:35 Hành trình 24h

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:42 Thể thao 24/7

  19:58 Điểm tin

  20:10 Phim tài liệu : Khuyến học và khuyến tài

  20:35 Nói không với thực phẩm bẩn

  20:45 Phim truyện : Lựa chọn cuối cùng - Tập 15

  21:35 Tài chính - Kinh doanh

  22:05 Vấn đề hôm nay

  22:30 Thời sự 22h30

  22:45 Talk Vietnam : Nhóm nhạc Ireland và kinh nghiệm bảo tồn văn hoá bản xứ

  23:30 Thế giới 24h chuyển động

  23:55 Suối nguồn yêu thương : Đừng chần chừKết nối với MyTV